آفیس مجموعه نرم افزارهای کاربردی که بعید است روی سیستم عاملی نصب نباشد. اما این ابزار هم مثل دیگر نرم افزارها فوت و فن های خودش را دارد .ما در این مقاله سعی داریم روشی را برای ذخیره تصاویر از فایل آفیس را در اختیار شما قرار دهیم.یکی از امکاناتی که مجموعه نرم‌افزاری آفیس در […]

> View article