top

آفیس

  • ذخیره و استخراج تصاویر از فایل‌های آفیسچهار شنبه 17, ژوئن 2015

    آفیس مجموعه نرم افزارهای کاربردی که بعید است روی سیستم عاملی نصب نباشد اما این ابزار هم مثل دیگر نرم افزارها فوت و فن های خودش را دارد ما در این مقاله سعی داریم روشی را برای ذخیره تصاویر از فایل آفیس را در اختیار شما قرار دهیمیکی از امکاناتی که مجموعه نرم‌افزاری آفیس در...