خبر خوشحال کننده برای صاحبان هواوی آنر7 ، تا 2 هفته ی آینده بروزرسانی اندروید6 را دریافت خواهند کرد.شرکت هواوی برای گوشی های بالارده ی خود بسته های بروزرسانی را آماده و در اختیار کاربران قرار می دهد. هوآوی غول چینی ، همیشه متهم به کم کاری در ارائه بسته بروزرسانی برای محصولات خود بود […]

> View article