top

ارزشمندترین برند

  • اپل باری دیگر به عنوان ارزشمندترین برندجهان شناخته شدجمعه 13, مه 2016

    براساس آخرین رده بندی Forbe از شرکت های مختلف کمپانی اپل با وجود آمار کمی که در کسب سرمایه بیشتر (نسبت به مدت مشابه سال گذشته ) داشته و همچنین با وجود کاهش 30 درصدی سهام کمپانی خود،  برای چندمین بار در رتبه ی اول ارزشمندترین برندجهان جای گرفته است  غول تکنولوژی پرطرفدار...