براساس آخرین رده بندی Forbes از شرکت های مختلف کمپانی اپل با وجود آمار کمی که در کسب سرمایه بیشتر (نسبت به مدت مشابه سال گذشته ) داشته و همچنین با وجود کاهش 30 درصدی سهام کمپانی خود،  برای چندمین بار در رتبه ی اول ارزشمندترین برندجهان جای گرفته است . غول تکنولوژی پرطرفدار کوپرتینویی از سال 2003 به […]

> View article