چهارمین سالگرد مرگ بزرگ مرد و افسانه ی دنیای تکنولوژی استیو جابز سر رسیده است. مردی که دیگر تمام دنیا او را می شناسند و تمامی کاربران دنیای تکنولوژی مدیون وی هستند. رهبری که مسیر و آینده ی تکنولوژی و دیجیتال را جلو تر از همه می دید و راه هایی را برای استفاده بهتر […]

> View article

سیب در زندگی انسان 3 رخداد بزرگ را تجربه کرد. 1- سیب آدم و هوا   2- سیب نیوتن   3-سیب استیو جابز ابن مقدمه ای بود برای تولد 60 سالگی استیو جابز مرد افسانه ای دنیای تکنولوژی. مردی که با نگرش متفاوت و نو گرانه و خلاقانه ، کل دنیای دیجیتال را تغییر داد […]

> View article