دوربین موبایل ها آنچنان پیشرفتی کرده که دوربین های کامپکت حرفی برای گفتن و رقابت ندارند. وبسایت فون آرنا مواقعی عکس های مقایسه ای منتشر می کند تا کاربران بین آن ها انتخاب بعمل آورند و در انتهای این مسابقه برنده و نام موبایل را اعلام می کند. این سایت اقدام به برگزاری یک مقایسه بین دوربین […]

> View article