دانلود رایگان برترین اپلیکیشن نقاشی اپل ، Procreate pocket برای مدت محدود * فقط برای آیفون به تصویر زیر (پرتره ی مورگان فریمن ) که بنگرید به طور حتم باورتان نمی شود این یک نقاشی ، آن هم بوسیله ی یک آیپد ایر و یک نرم افزار پرقدرت بانام Procreate باشد که حدود 3 سال پیش […]

> View article