کمپانی اچ تی سی روزهای بسیار بدی را سپری می کند. تا مرز ورشکستگی پیش رفته است و مجبور به اخراج کارکنان خود نیز شده است.بر اساس شایعات اچ تی سی برای جبران این مشکلات تصمیم به معرفی یک یا دو پرچمدار قبل از سال میلادی جدید را دارد و شایعات و مشخصات و عکس هایی […]

> View article