شارپ گوشی بدون حاشیه‌ی Aquos Xx را معرفی کرد شارپ محصول جدیدی به خانواده ی گوشی های خود اضافه کرد و اینبار گوشی بدون حاشیه با مشخصات یک پرچمدار…. این گوشی‌های‌هوشمند عبارتند از Aquos Crystal 2 و Aquos Xx .Aquos Xx نسل جدید پرچمدار کمپانی ژاپنی است که حاشیه‌ی صفحه‌ی نمایش آن نیز بسیار کم […]

> View article