ساعت های هوشمند هنوز جایگاه مناسبی بین کاربران پیدا نکرده اند اما کمپانی های زیادی در حال تولید این محصول در طرح های مختلف می باشند.اخیرا” زمزمه هایی مبنی بر تولید و معرفی ساعت هوشمند گوگل با نام google watchs در فضاهای مجازی به راه افتاده است.منتشر کننده ی اخبار و لو دهنده مشهور (Evan […]

> View article