حدود 2 سال است که نوکیا از گوشی های موبایل فاصله گرفته است و این امر به دلیل قراردادی است که این کمپانی بزرگ با مایکروسافت امضا کرده بود. انتخاب ملتفرم ویندوز برای گوشی توسط نوکیا بزرگترین ضربه ای بود که به میکر نیمه جان این کمپانی زده شد. نوکیا که روزگاری بزرگترین و معتبرتین […]

> View article