سهم فروش اپل و سامسونگ در چین بازهم کاهش داشت بدون شک حضور اقتصادی موفق در کشوری با پتانسیل جمعیتی بالا و کاربرانی تشنه به تکنولوژی ، برای هریک از کمپانی های مطرح دنیا جز اولیت های نخستشان به حساب می آید. اگر به آمارهای سال های نه چندان دور مراجعه کنیم به طور پیوسته محصولات کمپانی […]

> View article