برخلاف اکثر برندهای چینی موجود، Vivo معمولا صدر اخبار را به خود اختصاص می دهدف آن هم با ویژگی و یا محصولی منحصر بفرد و معما گونه. برخلاف اکثر برندهای چینی موجود، Vivo معمولا صدر اخبار را به خود اختصاص می دهدف آن هم با ویژگی و یا محصولی منحصر بفرد و معما گونه. سازنده […]

> View article