بعد از آمدن اندروید 5 و طراحی متریال و تغییر در طراحی و آیکون ها ، شرکت های نرم افزار سخت مشغول ساخت و بروزرسانی برنامه های خود بصورت متریال شدند تا کاربران از این نوع طراحی استفاده کنند. حال خبر می رسد که شرکت بزرگ و پر کاربر ( بهتره بگوییم فیسبوک و کابران […]

> View article