کمپانی چینی میزو هم جز کمپانی های با کیفیت چینی است که هیچ گونه تعهدی در برابر کپی از محصولات کمپانی های بزرگ ندارد و به واسطه همین مقوله برای خود اسم و رسم بسیار خوبی به راه انداخته است، البته این کمپانی برای تولید محصولات خود از قطعات بسیار با کیفیت استفاده می کند […]

> View article