نرم افزار دیوار امروزه با توجه به رشد خرید وفروش کالاها از طریق اینترنت در میان افراد مختلف جامعه نیاز به استفاده از مراجعی که یه صورت طبقه بندی شده کالاها وخدمات شمارابه صورت آسان در اختیارمشتریان قرار دهتد بیشتر احساس می گردد . از این روسایت هایی ایجاد شده اند که کالاها .خدمات شمارا […]

> View article