top

هندونه

  • آفتابه، هندونه،غلط نامهدوشنبه 25, آگوست 2014

    همیشه رشد استفاده از هرچیزی سبب می شود تا دیگران هم به فکر بیافتند که چرا خودشان آستین بالا نمی زنند و همان کار را به شکلی دیگر انجام ندهند ، استفاده از ایده ی دیگران شاید در نگاه اول کپی کردن به نظر برسد اما این همه ی ماجرا نیست ، در کسب و کار همیشه رقبا با گرفتن ایده های هم صنف...