دیشب هوآوی به تمام شایعاتی که در مورد پرچمدار جدیدش منتشر شده بود پایان داد و به صورت رسمی در مراسمی P8 را معرفی کرد. این پرچمدار هوآوی مانند نسل قبلی جنسی فلزی دارد. پوششی از جنس نانو که روی آن کشیده شده، بدنه را در برابر آب و ضربه های ناگهانی محافظت می کند. باهم نگاهی […]

> View article