بررسی یک ادعا :ماجرای هک تلگرام واقعی است ؟ با اینکه پاسخ این سوال از ابتدای ظهور این برنامه بارها داده شده ، اما هم چنان از مورادیست که ذهن کاربران را به خود مشغول ساخته است . خبرآنلاین : با افزایش دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی در کنار ابعاد مثبتی که داشته گاهی نگرانی‌هایی […]

> View article