top

هک تلگرام

  • بررسی یک ادعا :آیا ماجرای هک تلگرام واقعی استیکشنبه 24, ژانویه 2016

    بررسی یک ادعا :ماجرای هک تلگرام واقعی است ؟ با اینکه پاسخ این سوال از ابتدای ظهور این برنامه بارها داده شده ، اما هم چنان از مورادیست که ذهن کاربران را به خود مشغول ساخته است خبرآنلاین : با افزایش دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی در کنار ابعاد مثبتی که داشته گاهی...