در دنیای امروز ما وسایل دیجیتال بسیار جا باز کرده اند و ما با وجود آنها زندگی راحت تری داریم.کمپانی با تولید ابزار پوشیدنی دنیای دیجیتال را باز هم نزدیکتر کردند. اکثر کمپانی های بزرگ ساعت هوشمند و دستبند سلامتی تولید می کنند و در این میان شرکتی به نام پیبل در زمینه تولید و […]

> View article