امروزه اکثریت مردم از اینترنت پرسرعت در منازل خود استفاده می کنند و در این راه از مودم و مودم روترها بهره می برند. برای استفاده از مودم و سرعت اینترنت 2راه وجود دارد که یکی از طریق کابل شبکه میسر می شود ولی تقریبا” محدودیت و هزینه بردار است و راه دیگر استفاده از […]

> View article