طبق اعلام موسس و مدیر عامل تلگرام تعداد کاربران فعال این پیام رسان از مرز یکصد میلیون نفر در ماه گذشت؛ «پاول دورف» در سخنرانی خود در کنگره جهانی موبایل بیان کرد رسیدن به این میزان کاربر آنلاین را موفقیت بزرگ دیگری عنوان کرد که تلگرام به آن دست یافته این آمار نشان می دهد […]

> View article