هواوی امسال ، سالی پر از محصولات رنگارنگ را سپری کرد و انواع گوشی ها را به تولید رساند. فروش گوشی های این کمپانی رشدی 63 درصدی داشت و گوگل یکی از نکسوس ها را برای تولید به هواوی سپرد. این ها همه برای کمپانی هواوی موفقیت بسیار بزرگی می باشد هواوی تلفن میان رده […]

> View article