کمپانی سامونگ و باز هم محصولی جدید از خانواده ای جدید ، اینبار در خانواده ی تبلت ها !!! روزهای پیش شایعاتی شنیده می شد که سامسونگ قصد دارد عضو جدیدی به این خانواده اضافه کند ( سامسونگ تا چه مدت می خواهد به خانواده تبلت و موبایل های خود اضافه کند معلوم نیست ، […]

> View article