بررسی A.M.S شرکت فرانسوی آرکاس که شاید نامی آشنا برای دوستداران دنیای دیجیتال نباشد اما این کمپانی در کشور ما هم سابقه ای دارد.از چند سال پیش این کمپانی نام خود را با پلیر ها و تبلت های ارزان در ایران جا انداخت ، حال این کمپانی پا به عرصه رقابت با کمپانی های دیگر […]

> View article