top

archos

  • Archos 50 نگاه نزدیکیکشنبه 15, مارس 2015

    بررسی AMS شرکت فرانسوی آرکاس که شاید نامی آشنا برای دوستداران دنیای دیجیتال نباشد اما این کمپانی در کشور ما هم سابقه ای دارداز چند سال پیش این کمپانی نام خود را با پلیر ها و تبلت های ارزان در ایران جا انداخت ، حال این کمپانی پا به عرصه رقابت با کمپانی های دیگر کذاشته است و شروع...