top

black berrydtek60

  • بلک بری DTEK60 در عکسها رویت شدچهار شنبه 28, سپتامبر 2016

    ایوان بلاس، نامی آشنا برای کاربران دنیای دیجیتال است این افشاگر بزرگ گوشی های هوشمند، امروز خبرهای جدیدی از گوشی بلک بری DTEK60 منتشر کرداین گوشی با کد Argon شناخته می‌شود به تازگی تصویر بلک بری DTEK60 در یک تیزر تبلیغاتی شناسایی شده استاین گوشی مجوزهای لازم از fcc و wifi را نیز درزافت...