شایعات در خصوص گوشی اندرویدی بلک بری را همه شنیده ایم. از مصاحبه مدیرعامل کمپانی که این گوشی را نه رد کرد و نه تائید گرفته تا عکس ها و مشخصات این گوشی. امروز عکس های بیشتری از بلک بری ونیز با لبه های خمیده منتشر شد.همانطور که در تصاویر می بینید این گوشی دارای […]

> View article