با دعوتنامه ای که اپل ارسال نموده برگزاری مراسم رونمایی ازمحصولات جدید در ۱۷ شهریور ماه تایید شده است. ۸ روز تا رونمایی از آیفون‌های جدید اپل زمان باقی مانده  وهمچنان شایعات و تصاویر تازه منتسب به آیفون‌های جدید اپل منتشر می شوند . با توجه به تصاویری که منتشر شده است آیفون‌های جدید اپل که احتمالا رنگ آبی را هم […]

> View article