top

c1

  • نوکیا c1+عکس های رندر شدهپنجشنبه 26, نوامبر 2015

    نوکیا کمپانی که روزگاری پادشاه بلامنازع تاج و تخت موبایل در دنیا بود ، اکنون فقط نامی از آن باقی مانده استکمپانی نوکیا در دنیا طرفداران زیادی دارد و هنوز هیچ کمپانی نتوانسته است رکورد فروشی که 1100 نوکیا از خود بجا گذاشت را ، بشکندنوکیا با اتخاذ تصمیمات اشتباه خود باعث از بین...