نوکیا… کمپانی که روزگاری پادشاه بلامنازع تاج و تخت موبایل در دنیا بود ، اکنون فقط نامی از آن باقی مانده است.کمپانی نوکیا در دنیا طرفداران زیادی دارد و هنوز هیچ کمپانی نتوانسته است رکورد فروشی که 1100 نوکیا از خود بجا گذاشت را ، بشکند.نوکیا با اتخاذ تصمیمات اشتباه خود باعث از بین رفتن […]

> View article