نمایشگر خمیده برای آیفون های بعدی ، اپل در حال توسعه این پنل اپل پتنتی برای در خصوص نمایشگر خمیده و استفاده آن در آیفون ها پتنتی را به ثبن رسانده است که این پتنت لو رفته و منتشر شده است. به نظر می‌رسد این کمپانی در فکر استفاده از چنین پنل نمایشگری در گوشی‌های […]

> View article