مسئله ی امنیت در وسایل شخصی مانند موبایل ها ، تبلت ها و …. در حال حاضر با توجه به اینکه مردم اطلاعات شخصی از جمله عکس ها ، حساب های بانکی ، رمزهای عبور و …. را در این وسایل با خود همراه داردند ، بسیار قابل توجه است و کمپانی ها در حال […]

> View article