top

home key

  • حذف کلید هوم از آیفون ها در آینده ای نزدیک!!!پنجشنبه 25, ژوئن 2015

    حذف کلید هوم از آیفون ها در آینده ای نزدیک!!! اپل کمپانی است که توسط استیو جابز افسانه ای بوجود آمده است و بر پایه ی اعتقادات و روحیات این شخص بنیان گذاری شده است استیو جابز همیشه بدنبال سادگی بود و این کمپانی نیز از این دستور تبعیت می کند و همیشه کمپانی اپل بدنبال ساده کردن...