حذف کلید هوم از آیفون ها در آینده ای نزدیک!!! اپل کمپانی است که توسط استیو جابز افسانه ای بوجود آمده است و بر پایه ی اعتقادات و روحیات این شخص بنیان گذاری شده است. استیو جابز همیشه بدنبال سادگی بود و این کمپانی نیز از این دستور تبعیت می کند و همیشه کمپانی اپل […]

> View article