مدتهاست که شایعات بسیار زیادی در خصوص هدست واقعیت مجازی کمپانی htc  در محافل خبری منتشر می شود و هر بار گفته می شود که این پروژه به تاخییر افتاد و برخی کلا” به اصل وجود این محصول شک داشتند . این هدست اکنون توسط FCC تأیید شده است .کنترلرهای این دستگاه و بخش‌های دیگری موسوم […]

> View article