اطلاعاتی که از ios 9 تا به امروز می دانیم تنها یک روز تا کنفرانس WWDC باقی مانده و احتمالا مهم‌ترین محصول این رویداد ios 9 خواهد بود. بارها گفته شده که نهمین نسل از iOS تغییرات بزرگی نخواهد داشت و اهالی کوپرتینو بیشتر بر پایداری سیستم عامل تمرکز دارد. اپل تصمیم گرفته تجربه‌ی iOS 8 برای کاربران تکرار نشود. اما این […]

> View article