ال جی معرفی کرد K8 LTE و K5, اقتصادی های جدید طی ماه های گذشته ال جی با رونمایی سری جدیدی از موبایل های هوشمنداقتصادی خودنشان داده توجه بیشتری به بازار پرسود گوشی های میان رده دارد . یکی از برترین مدل های سری جدید K10 LTE  بود که به تازگی در بخش بررسی به […]

> View article