در سال ۲۰۱۶ کمپانی میزو از 2 گوشی رونمایی بعمل آورد .با این حال این شرکت دیروز، با توجه به تیزر رسمیخود و گزارشات فاش شده از  TENAA ،از گوشی هوشمندجدیدی با نام M3‌ رونمایی کرده است . M3 گوشی هوشمند اقتصادی میزو در سال ۲۰۱۶ خواهد بود. این گوشی هوشمند از مشخصاتی همچون ،  نمایشگر ۵ […]

> View article