top

motox2014

  • بررسی moto x 2014 به نقل از engadgetدوشنبه 26, ژانویه 2015

    Chri Velazco از منتقدین ارشدسایت  engadget دز مورد moto x 2014 با بیان اینکه مدل جدید این محصول نسبت به نسخه ی سال گذشته از کیفیت تصویر و دیگرامکانات بهتر بهره مند است ، آن را یک جهش رو به جلو برای سری موتو ایکس خواند دیگر مواردی که می شود پی برد آقای velazco  عاشق این گجت شده صحبت های او در مورد...