برنامه ی MSQRD (فیلترهای زنده ی تصویری ) ورژن جدید . 1.8.3 تجربه نشان داده نرم افزارهایی با چاشنی خلاقیت که در زمان مناسب عرضه شده اند با بیشترین میزان استقبال مواجه می شوند . MSQRD جزء همین برنامه ها به حساب می آید این اپلیکیشن سرگرمی، با تمرکز بر روی موج سلفی گرفتن کاربران […]

> View article

خرید جدید فیسبوک . برنامه ی MSQRD (فیلترهای زنده ی تصویری ) تجربه نشان داده نرم افزارهایی با چاشنی خلاقیت که در زمان مناسب عرضه شده اند با بیشترین میزان استقبال مواجه می شوند . MSQRD جزء همین برنامه ها به حساب می آید این اپلیکیشن سرگرمی، با تمرکز بر روی موج سلفی گرفتن کاربران […]

> View article