کارمندان و مهندسان از کار بر کنار شده نوکیا تقریبا چند سال پیش دور هم جمع شدند و شرکتی را راه اندازی کردند و سیستم عامل اوپن سورسی بانام سل فیش را معرفی کردند که گوشی ساخت خود با این سیستم عامل را 1 میلیون نسخه بفروش رساندند و موفقیت بسیار بزرگی برای این شرکت […]

> View article