این روزها اخبار عجیبی منتشر می شود که باعث تعجب بسیاری از کاربران دنیای دیجیتال شده است. کمپانی تولید نوشابه پپسی خود را برای معرفی اولین گوشی هوشمند خود آماده می کند. بله درست خواندید.پپسی و تولید گوشی هوشمند. البته کمپانی پپسی در انتشار اخبار عجیب پرونده ی بزرگی دارد.(همانند نمایش لوگوی پپسی بر روی […]

> View article