top

smashhit

  • دانلود بازی smash hitپنجشنبه 09, اکتبر 2014

    دانلود ma h hit برای اندروید و آی ا و اس بازی هایی که سبک آنها مدرن تلقی می شوند طرفداران خاص خود را دارند اغلب این بازی های دارای گیم پلی سخت ومحیطی کسل کننده هستند بهتراست از بکار بردن مثال این شکل بازی ها خوددرای کنیم چراکه سلیقه ها دراین خصوص متفاوت است ma h hit  با اینکه...