دانلود smash hit برای اندروید و آی ا و اس بازی هایی که سبک آنها مدرن تلقی می شوند طرفداران خاص خود را دارند . اغلب این بازی های دارای گیم پلی سخت ومحیطی کسل کننده هستند . بهتراست از بکار بردن مثال این شکل بازی ها خوددرای کنیم . چراکه سلیقه ها دراین خصوص […]

> View article