top

sony ericsson

  • نوستالوژیک و گوشی های 10 سال گذشته که رایج بودند…دوشنبه 13, آوریل 2015

    دنیای تکنولوژی و دیجیتال با سرعت خیره کننده ای رو به جلو در حال حرکت است و مانند قطاری ترمز بریده روی ریل افتاده و به پیش می رود در 10 سال گذشته در این حوزه تغییرات ، نوآوری ها ، پیشرفت ها به حدی چشمگیر و وصف ناپذیر بودند که باعث بوجود آمدن رقابتی خیره ککنده بین کمپانی ها شد...