چهارمین سالگرد مرگ بزرگ مرد و افسانه ی دنیای تکنولوژی استیو جابز سر رسیده است. مردی که دیگر تمام دنیا او را می شناسند و تمامی کاربران دنیای تکنولوژی مدیون وی هستند. رهبری که مسیر و آینده ی تکنولوژی و دیجیتال را جلو تر از همه می دید و راه هایی را برای استفاده بهتر […]

> View article