ظاهرا لنوو به شکل ویژه ای بازار میان رده ها و گجت های اقتصادی را هدف قرار داده ، بازاری که طی سال های گذشته حاکم بی چون و چرای آن در اکثر کشورها هوآوی و برندهای چینی بوده اند. اما شرایط در مورد تبلت ها کمی متفاوت است ، لنوو با معرفی سری TAB […]

> View article