هماطور که همگان در جریان هستند امشب و در حال حاضر در حال برگزاری کنفرانس سالانه نرم افزاری خود می باشد. در این کنفرانس ازقابلیتهای بسیار زیاد و ios9 و …… معرفی شد که می خواهیم در AMS بصورت خلاصه خدمت شما همراهان همیشگی باشیم. با ما همراه باشید. همانطور که طی روزهای گذشته اخبار […]

> View article