نمایشگاه IFA در حال برگزاری است و بسیاری از کمپانی ها با دست پر به این نمایشگاه آمده اند. کمپانی ایسر و سونی تا اینجای کار بسیار عالی عمل کرده اند. سونی بهد از معرفی z4 و +z3 که عملکرد موفقی برای این کمپانی نداشت ، مشغول به آماده کردن پرچمداری جدید با انکانات فوق […]

> View article